Trening BIOFEEDBACK

Pierwsze spotkanie
Treningi Biofeedback poprzedzone są 30 minutowym wywiadem, który przeprowadza się w celu diagnozy oraz doboru odpowiedniego programu treningów. W przypadku EEGBiofeedback wykonuje się również test D2, w celu określenia obecnego poziomu koncentracji, umożliwia to porównanie wyniku przed cyklem spotkań z tym po oraz określenie dokonanego przez pacjenta progresu.

Jak przebiega trening BIOFEEDBACK?
Aplikacja elektrod
Biofeedback jest w pełni nieinwazyjny, dlatego nie powinien  kojarzyć się z bólem czy dyskomfortem. Elektrody są czujnikami, które odczytują bioelektryczną aktywność wybranych parametrów fizjologicznych. W przypadku Biofeedbacku mięśniowego, sercowego lub oddechowego dysponujemy jednorazowymi elektrodami samoprzylepnymi, które aplikuje się przyklejając na skórę. W przypadku EEGBiofeedback elektrody aplikuje się na opasce.
Biofeedback umożliwia kontrolę wybranych parametrów (np. fal mózgowych, aktywności mięśni), wykorzystując specjalistyczną aparaturę, która rejestruje i monitoruje odbierany sygnał. Sprzęt ten jest szeroko wykorzystywany w neurofizjologii, medycynie oraz w badaniach klinicznych. Razem z odpowiednim oprogramowaniem i konfiguracją pozwala na wizualizację aktywności wybranego parametru na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. 


Trening
Powyższy proces treningowy umożliwia naukę, kontrolę oraz optymalizację zmiany wybranej funkcji organizmu. Uzyskany efekt służy poprawie stanu zdrowia, świadomości stanów fizjologicznych oraz zwiększenie kontroli własnych możliwości. 
Pacjent na bieżąco dostaje informacje zwrotną odnośnie poziomu swojej pracy, który może korygować.
Parametry Biofeedbacku, na których pracujemy:
•    EEG – neurofeedback 
•    EMG – biofeedback mięśniowy 
•    RSA – biofeedback oddechowy
•    HRV – biofeedback sercowy

Poniższe usługi dostępne są w języku zarówno polskim jak i rosyjskim.

Rodzaj treningu

Zastosowanie

Trening zdrowia psychicznego

Redukcja przewlekłego zmęczenia, kontrola emocji i stresu, poprawa koncentracji uwagi, pamięci i sprawności intelektualnej, zwiększenie kreatywności, polepsza samopoczucie, wyciszenie i relaksuje

Treningi korekcji psycho-emocjonalnej

Nadwrażliwość na stres, napięcie psychofizyczne i psycho-emocjonalne, ADHD, wybuchy gniewu, nieśmiałość i wycofanie się, niestabilność emocjonalna, nerwica, fobie (m.in. fobie szkolne), lęk i niepokój

Treningi psycho-logopedyczne

Zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), trudności w nauce, zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, problemy z czytanie, pisaniem, zaburzenia mowy, zaburzenia rozwoju mowy.

Trening dla pacjentów kardiologicznych

Arytmia, redukcja stresu, wyciszenie i relaksacja, kontrola oddechu

Trening rehabilitacyjny

Po udarach mózgu, po urazach czaszki, wylewy, zaburzenia snu, napięciowe bóle głowy, migreny.

Trening rehabilitacyjny mięśniowy

Stwardnienie rozsiane, niedowład lub uraz mięśni (kończyn górnych, kończyn dolnych).

** program terapeutyczny jest objęty prawami autorskimi Zespołu IBNPS **

  • Czas trwania terapii ustala się indywidualnie biorąc pod uwagę wiek pacjenta, problem i rodzaj zaburzenia.
  • Treningi trwają dla osób zdrowych (10-20 spotkań).
  • Treningi terapeutyczne (20- 40 i więcej sesji).
  • Zalecana częstotliwość treningów 2-3 razy w tygodniu.

Treningi EEGBiofeedback

Czas trwania

Cena*

Trening zdrowia psychicznego

40 min

50 zł

Treningi korekcji psycho-emocjonalnej

40 min

50 zł

Treningi psycho-logopedyczne

40 min

50 zł

Trening dla pacjentów kardiologicznych

40 min

50 zł

Trening rehabilitacyjny

40 min

50 zł

Trening rehabilitacyjny mięśniowy

40 min

50 zł

Spotkanie terapeutyczne

60 min

Poradnictwo psychologiczne przy treningach EEGBIOFEEDBACK

60 min

60 zł

Dla osób, którym niezbędne jest więcej niż 20 sesji – zniżki