Sprzęt

Bezprzewodowy System  „Colibri”

System służy do przeprowadzania treningów metodą Biofeedback z zakresu:

 • EEGBiofeedback
 • EMGBiofeedback
 • HRVBiofeedback
 • RSABiofeedback

System daje możliwość treningów  na jednym lub czterech wybranych kanałach ustawionych jednocześnie w tym samym czasie. Pasmo częstotliwości i zakres amplitudy dla każdego kanału są określane przez program. Zaletą rejestracji sygnałów bezprzewodowego, jest zminimalizowanie artefaktów ruchu, a w konsekwencji umożliwienie pacjentowi swobodnego zachowania, w tym możliwości poruszania się.

Trening EEGBiofeedback

Można przeprowadzać na wybranych punktach wg metody 10-20, na Fp1 i Fp2 – trening Beta (trening koncentracji), na O1 i O2- trening Alpha(trening relaksacji), oraz łączony trening Beta+Alpha (koncentracja + relaksacja) na 4 punktach Fp1, Fp2, O1 i O2 w wybranych zaburzeniach (np. ADHD, ADD, agresja).

Trening EMGBiofeedback

Trening HRVBiofeedback
Trening RSPBiofeedback

Ekran terapeuty

Przykładowe gry
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
 1. Połączenie modułu przekazywania  z komputerem dokonuje się za pomocą złącza USB.
 2. Napięcie, kształtowane przez wewnętrzne źródło zasilania, które mieści się  w module rejestracji, wynosi od 3 do 4,2 V.
 3. Skala mierzonych napięć (rozmach) dla każdego kanału powinien wynosić od 0 do 0,15 V. Ścisłość mierzonego napięcia nie gorsza 10% od mierzonej wartości.
 4. Poziom szumów każdego kanału na zwartych wejściach powinien być nie większy 12 mkW od szczytu do szczytu.
 5. Ciągłość pracy bez zewnętrznego źródła zasilania powinna być nie mniejsza niż 6 h.
 6. Czas ładowania akumulatora nie dłuższy niż 4h.
 7. Odległość pracy kanału łączności bezprzewodowej w warunkach prostej widoczności 2-10 metrów.
 8. Czas zainstalowania roboczego trybu systemu (bez uwzględnienia czasu włączania komputera) po włączaniu zasilania – około 5 s.
 9. Wielkość modułu rejestracji nie więcej jak 55 х 35 х 15 mm;
 10. Masa modułu rejestracji nie większa niż 0,03 kg.
W skład zestawu Colibri wchodzi:

Lp.

Nazwa

Ilość szt.

1.

Moduł sygnału

1

2.

Ładowarka

1

3.

Czujniki rejestracji sygnałów

4

4.

Taśma do mocowania czujników na głowę

3

5.

Taśma do mocowania czujników sygnałów na rękę

1

6.

Taśma do mocowania czujników sygnałów na nogę

1

7.

Taśma do mocowania czujników sygnałów na klatkę piersiową

1

8.

Przewód odprowadzający z rozdzielczością micro USB do treningu Biofeedback HRV, RSA

2

9.

Żel pod elektrody

1

10.

Strzykawka z igłami do żelu

1

11.

Komplet jednorazowych powierzchniowych  elektrod (100 szt)

1

12.

Podręcznik do pracy z programem i urządzeniem

1

13.

Paszport techniczny

1

Gwarancja producenta
 • Producent gwarantuje zgodność systemu z wymaganiami przy zachowaniu przez konsumenta warunków transportowania, przechowywania i eksploatacji.
 • Okres gwarancyjny użytkowania - 12 miesięcy. Okres gwarancyjny przechowywania systemu - 6 miesięcy od daty produkcji.
 • Wprowadzenie wyrobu do eksploatacji powinno być dokonane przez wyspecjalizowaną służbę lub dostawcę.
 • W przypadku prowadzenia naprawy albo usuwania usterek podczas okresu gwarancji, te terminy wydłużają się o czas, przez który urządzenie nie było wykorzystywane z powodu ujawnionych usterek albo naprawy. Po wymianie urządzenia okres gwarancji będzie liczony od nowa, od dnia wymiany.
 • Naprawę gwarancyjną urządzenia dokonuje producent na własny koszt. Pogwarancyjną naprawę realizuje producent na koszt użytkownika.
 • Jeżeli urządzenie w okresie gwarancyjnej obsługi zepsuło się w wyniku nieprawidłowej eksploatacji, to koszt remontu ponosi firma użytkownika.
 • Gwarancja nie dotyczy akcesoriów montażowych.

Prezentowany sprzęt „Colibri” należy do medycznej klasy 2а.

Nazwa producenta: Naukowo-medyczna firma Neurotech sp. z.o.o.
www.neurotechhc.com

Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic

Jest oficjalnym przedstawicielem oraz dystrybutorem sprzętu na Polskę oraz Unię Europejską.

Zamów bezprzewodowy system Colibri wypełniając formularz zakupu i przesyłając go na adres info@ibnps.eu