Psychoterapia

Psychoterapia jest stosowana w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Celem psychoterapii jest poprawa dobrostanu i zdrowia psychicznego osoby, a także podniesienie jakości jej życia. Ponadto służy do redukcji objawów negatywnie wpływających na człowieka i może dotyczyć zmiany sposobu radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, nerwicami, myślami lub emocjami. Psychoterapię prowadzi się również w sytuacjach doświadczania pustki egzystencjalnej, utraty sensu życia, przeżywania cierpienia w sytuacjach krytycznych. Dodatkowo przyczynia się do rozwoju relacji i umiejętności społecznych.

  • W ramach psychoterapii przeprowadzane są regularne sesje (odbywające się raz w tygodniu) trwające po 60 minut.
  • W sytuacji gdy sesja ulega przedłużeniu  z przyczyn wynikających z procesu terapeutycznego, opłaty dodatkowe nie są pobierane.

PSYCHOTERAPIA

Czas trwania

Cena*

Psychoterapia indywidualna

60 min

100 zł

Terapia par i małżeństw

60 min

100 zł

Superwizja

Czas trwania

Cena*

Logoterapia

60 min

80 zł