Praktyki i Staże

Nasz Instytut umożliwia interesantom odbycie BEZPŁATNYCH praktyk psychologicznych oraz staży dofinansowywanych z Urzędu Pracy oraz Projektów Unijnych.

Kontakt w sprawie praktyk

telefoniczny: 530 933 742
mailowy: martakaciuba@ibnps.eu

Termin odbywania praktyk/stażu

Jesteśmy w stanie indywidualnie ustalić okres trwania praktyk/stażu oraz zakres godzinowy pracy w zależności od potrzeb interesanta.

Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Notatka dotycząca motywacji interesanta (uzasadnienie chęci odbycia praktyki/stażu
  w naszej placówce)
Wymagania jakie należy spełnić, aby dostać się na praktyki
 • Student Psychologii (minimum IV rok)
 • Osoba po ukończonych studiach psychologicznych
Umiejętności społeczne, które powinien posiadać kandydat:
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność zarządzania czasem
 • Elastyczność w działaniu i pracy
Dodatkowo mile widziane umiejętności i cechy:
 • Znajomość języków obcych (rosyjski, angielski)
 • Wiedza dotycząca metody Biofeedback
 • Wiedza i umiejętności dotyczące prowadzenia mediów społecznościowych i technik promocyjnych
 • Sumienność i zaangażowanie
 • Chęci do pracy i rozwoju
Zakres obowiązków
 • *możliwość dostosowania obowiązków do zaproponowanych przez interesanta
 • opracowywanie profilaktycznych treningów dla klientów
 • obliczanie wyników testów psychologicznych
 • przeprowadzanie badań psychologicznych
 • współtworzenie publikacji naukowych
 • współprowadzenie sekretariatu i kontakt z klientem
 • opracowywanie ćwiczeń wzbogacających scenariusze warsztatów kompetencji społecznych
 • możliwość pomocy w przygotowaniu i przeprowadzaniu szkoleń i warsztatów
 • kreowanie wizerunku Instytutu (opracowywanie i udział w akcjach promocyjnych)
 • wspieranie prowadzących i wzajemne konsultacje
 • rozpisywanie i realizacja projektów
Korzyści płynące dla praktykanta/stażysty
 • możliwość odbycia praktyk/stażu w miłej i przyjaznej atmosferze
 • poznanie specyfiki pracy w zawodzie psychologa/terapeuty EEG Biofeedback
 • możliwość rozwoju w zaproponowanym przez siebie zakresie
 • możliwość wydawania publikacji naukowych
 • możliwość konsultacji, wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi specjalistami
 • możliwość nabywania doświadczenia w kontakcie z klientem
 • możliwość współudziału w przeprowadzanych badaniach psychologicznych
 • możliwość zdobycia i rozwoju doświadczenia w rozpisywaniu i realizacji projektów
 • możliwość rozwoju umiejętności w budowaniu programów profilaktycznych
 • możliwość przyszłej współpracy z pracownikami Instytutu