Poradnictwo

Poradnictwo psychologiczne jest formą wsparcia udzielanego przez psychologa. Polega na wspólnej próbie określenia problemu i współtowarzyszeniu w poszukiwaniu najlepszych propozycji jego rozwiązania. Ponadto poradnictwo ma na celu ułatwienie wspomaganemu podejmowanie adekwatnych decyzji w przyszłości.

Z uwagi na charakter pomocy - ilość i częstotliwość spotkań ustalane są według indywidualnych potrzeb klienta.

PORADNICTWO

Czas trwania

Cena*

Poradnictwo psychologiczne

60 min

100 zł

Poradnictwo psychologiczne przy treningach EEGBIOFEEDBACK

60 zł