Kurs II stopnia z Logoterapii

SPECJALIZACJA PSYCHOTERAPIA INTEGRALNA:
NOO-PSYCHOTERAPIA

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt poinformować o powstaniu Studium Logoterapii prowadzonym przez nasz Instytut. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu Studium, warunków rekrutacyjnych, płatności oraz formularz rekrutacyjny znajdą Państwo na stronie internetowej:
Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Warunki uczestnictwa w kursie

 • Ukończenie kursu z Logoterapii I-ego stopnia
 • Wykorzystanie wiedzy z zakresu Logoterapii: noo-psychoterapii w pracy
 • Przygotowanie analizy przypadku z wykorzystaniem metod logo-noopsychoterapeutycznych

Kurs ma na celu

 • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy zdobytej na kursie I stopnia
 • Utrwalenie umiejętności warsztatowych i praktycznych w pracy z pacjentami
 • Praca warsztatowa z zastosowaniem poszczególnych metod logoterapeutycznych i
  noo-psychoterapeutycznych
 • Dyskusji, omówienia i podzielenia się własnymi doświadczeniami psychoterapeutycznymi
 • Konsultacje superwizyjne z Prof. dr hab. K. Popielskim
 • Czas kursu 3 dni (30 godzin)
 • Koszt 1700 PLN brutto
 • Przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Zniżka dla studentów do 26 r.ż. (1400 zł brutto)

Program kursu