Kurs I stopnia z Logoterapii

SPECJALIZACJA PSYCHOTERAPIA INTEGRALNA:
NOO-PSYCHOTERAPIA

Logoterapia jest oficjalnie wpisana do EAP (European Association for Psychotherapy) jako kierunek psychoterapeutyczny

Opieka merytoryczna Certyfikowanego Kursu
Prof. zw DDr h.c. hab. Kazimierz Popielski

www.kazimierzpopielski.pl

Cel Kursu

Zapoznanie z wiedzą dotyczącą podstaw teoretycznych oraz metod psychoterapeutycznych z zakresu Logoterapii (III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii) ze specjalistycznym ukierunkowaniem na Psychoterapię Integralną: Noo-Psychoterapię.

Program szkoleń jest oparty o autorski program K. Popielskiego – twórcy Noo-psychoterapii. 

Zamierzone efekty i umiejętności zdobyte po Kursie

Osoby uczęszczające mają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy psychoterapeutycznej i praktycznej w stosowaniu konkretnych metod w pracy z pacjentami z problemami natury egzystencjalnej. W zakres programowy wchodzi wielowymiarowe rozumienie ludzkiej egzystencji, jej problemów oraz poszukiwanie całościowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w diagnozie i terapii problemów natury noo-psychosomatycznej.

Kurs odbywa się w tygodniowym wymiarze godzinowym od poniedziałku do piątku.
Terminy szkoleń będą podane w kalendarium.

Program Kursu obejmuje 45 godz. wykładów i ćwiczeń praktycznych.

Kurs kończy się uzyskaniem Certyfikatu ukończenia podstaw z zakresu „Logoterapii” ze specjalizacją „Psychoterapii Integralnej: Noo-psychoterapii”, upoważniający do korzystania z wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy z pacjentami.

Kurs skierowany jest do: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek. Wymagane jest wykształcenie wyższe.

  • Czas kursu 5 dni (45 godzin)
  • Koszt 2100 PLN brutto
  • Przerwy kawowe
  • Materiały szkoleniowe
  • Zniżka dla studentów do 26 r.ż. (1700 zł brutto)

Program kursu

Najbliższe kursy

Termin kursu Miejsce Tryb Formularz zgłoszeniowy
22 – 26 lipiec 2019 Lublin Tygodniowy formularz

Formularz należy wypełnić i przesłać na adres info@ibnps.eu

Opinie kursantów