Kurs I stopnia z Logoterapii

SPECJALIZACJA PSYCHOTERAPIA INTEGRALNA:
NOO-PSYCHOTERAPIA

Logoterapia jest oficjalnie wpisana do EAP (European Association for Psychotherapy) jako kierunek psychoterapeutyczny

Opieka merytoryczna Certyfikowanego Kursu
Prof. zw DDr h.c. hab. Kazimierz Popielski

www.kazimierzpopielski.pl

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt poinformować o powstaniu Studium Logoterapii prowadzonym przez nasz Instytut. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu Studium, warunków rekrutacyjnych, płatności oraz formularz rekrutacyjny znajdą Państwo na stronie internetowej:
Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Cel Kursu

Zapoznanie z wiedzą dotyczącą podstaw teoretycznych oraz metod psychoterapeutycznych z zakresu Logoterapii (III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii) ze specjalistycznym ukierunkowaniem na Psychoterapię Integralną: Noo-Psychoterapię.

Program szkoleń jest oparty o autorski program K. Popielskiego – twórcy Noo-psychoterapii. 

Zamierzone efekty i umiejętności zdobyte po Kursie

Osoby uczęszczające mają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy psychoterapeutycznej i praktycznej w stosowaniu konkretnych metod w pracy z pacjentami z problemami natury egzystencjalnej. W zakres programowy wchodzi wielowymiarowe rozumienie ludzkiej egzystencji, jej problemów oraz poszukiwanie całościowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w diagnozie i terapii problemów natury noo-psychosomatycznej.

Kurs odbywa się w tygodniowym wymiarze godzinowym od poniedziałku do piątku.
Terminy szkoleń będą podane w kalendarium.

Program Kursu obejmuje 45 godz. wykładów i ćwiczeń praktycznych.

Kurs kończy się uzyskaniem Certyfikatu ukończenia podstaw z zakresu „Logoterapii” ze specjalizacją „Psychoterapii Integralnej: Noo-psychoterapii”, upoważniający do korzystania z wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy z pacjentami.

Kurs skierowany jest do: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek. Wymagane jest wykształcenie wyższe.

  • Czas kursu 5 dni (45 godzin)
  • Koszt 2100 PLN brutto
  • Przerwy kawowe
  • Materiały szkoleniowe
  • Zniżka dla studentów do 26 r.ż. (1700 zł brutto)

Program kursu

Najbliższe kursy

Termin kursu Miejsce Tryb Formularz zgłoszeniowy
22 – 26 lipiec 2019 Lublin Tygodniowy formularz

Formularz należy wypełnić i przesłać na adres info@ibnps.eu

Opinie kursantów