Kurs z Biofeedback

Cel kursów

Oferujemy Państwu dwa rodzaje KURSÓW specjalistycznych z zakresu metody BIOFEEDBACK:

I. NEUROFEEDBACK

II BIOFEEDBACK FIZJOTERAPEUTYCZNY

Kursy przygotowują uczestników do rozpoznania i diagnozy poszczególnych jednostek chorobowych, prowadzenia terapii i treningów oraz interpretacji wyników metodą Biofeedback
Program kursów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak również możliwość zdobycia umiejętności praktycznych pracy z tą metodą. 

Kurs prowadzi zespół psychoterapeutów, psychologów, fizjoterapeutów oraz neurologów.

Formularz należy wypełnić i przesłać na adres info@ibnps.eu