Kurs z Treningu Autogennego J.H. Schultza

Kierownik merytoryczny i trener
– Certyfikowany uczeń K. Thomasa – Prof. zw. dr hab. Dr. h.c. Kazimierz Popielski
Kurs prowadzony wg metody nauczania ostatniego ucznia J. Schultza – K. Thomasa (Berlin)

Trening Autogenny jest metodą mającą szerokie zastosowanie w psychoterapii do leczenia m.in. zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, zaburzeń o podłożu egzystencjalnym (tzw. nerwice noogenne), w leczeniu zaburzeń snu, bólu głowy. Sprawdza się jako metoda również w życiu codziennym: redukuje stres oraz poprawia ogólną kondycję psychofizyczną.
Trening Autogenny można stosować zarówno u dzieci (od 6 roku życia), jak i u dorosłych.

Kurs zawiera

  • Podstawy teoretyczne TA
  • Zalecenia oraz przeciwwskazania metody
  • Umiejętność poprowadzenia Treningu zarówno indywidualnie jak i grupowo

Kurs obejmuje naukę Treningu Autogennego na:

  • Poziomie podstawowym (ćwiczenia: poczucia ciężkości, poczucia ciepła, oddech, bicie serca, splot słoneczny oraz chłodne czoło)
  • Analiza psychiki (tzn. tematyczne ćwiczenia wizualizacyjne).
Ukończenie Kursu upoważnia do pracy z tą metodą oraz jej zastosowanie w praktyce klinicznej, psychologicznej oraz psychoterapeutycznej.
  • Czas kursu 3 dni (30 godzin)
  • Koszt 1900 PLN brutto
  • Przerwy kawowe
  • Materiały szkoleniowe
  • Zniżka dla studentów do 26 r.ż. (1700 zł brutto)

Program kursu

Najbliższe kursy

Termin kursu Miejsce Formularz zgłoszeniowy
8-10 listopad 2019 Lublin formularz

Formularz należy wypełnić i przesłać na adres info@ibnps.eu