Książki

Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu.

Człowiek i dzieło. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu.

red. Lilia Suchocka, Rafał Sztembis

ISBN: 978-83-7702-008-1

Rok wydania: 2010

Spis treści: Wersja PDF

Noetyczny wymiar osobowości

Noetyczny wymiar osobowości

Kazimierz Popielski

ISBN: 978-83-63657-95-6

Rok wydania: 2018

Spis treści: Wersja PDF

Człowiek pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii.

Człowiek pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii.

pod red. Kazimierza Popielskiego

ISBN: 83-00-00667-2

Rok wydania: 1987

Spis treści: Wersja PDF

Człowiek-wartości-sens. Studia z psychologii egzystencji:logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia

Człowiek-wartości-sens. Studia z psychologii egzystencji: logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia.

pod red. Kazimierza Popielskiego

ISBN: 83-22-80523-3

Rok wydania: 1996

Spis treści: Wersja PDF

In search of authenticity

In search of authenticity

Kazimierz Popielski

ISBN: 978-83-932866-3-8

Rok wydania: 2012

Spis treści: Wersja PDF

Noetická dimenzia osobnosti.Psychologická analýza pocitu zmyslu života

Noetická dimenzia osobnosti.Psychologická analýza pocitu zmyslu života

Kazimierz Popielski

ISBN: 80–8082–042–2

Rok wydania: 2005

Noo-logoterapia. Elementy Wprowadzenia

Noo-logoterapia. Elementy Wprowadzenia

Kazimierz Popielski

ISBN: 978-83-9210-521-3

Rok wydania: 2004

Psychologia egzystencji. Wartości w życiu

Psychologia egzystencji. Wartości w życiu

Kazimierz Popielski

ISBN: 978-83-7363-807-5

Rok wydania: 2008

Spis treści: Wersja PDF

W kierunku psychologii podmiotu osobowego. II Sympozjum Polsko-Słowackie

W kierunku psychologii podmiotu osobowego. II Sympozjum Polsko-Słowackie

Kazimierz Popielski

ISBN: 80-89074-00-6

Rok wydania: 2001

Spis treści: Wersja PDF

Wartości dla życia

Wartości dla życia

pod red. Kazimierza Popielskiego

ISBN: 978-83-7363-747-4

Rok wydania: 2008

Spis treści: Wersja PDF

Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym

Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym

Red. Kazimierz Popielski, Michał Skrzypek, Ewa Albińska

ISBN: 978-83-7702-035-7

Rok wydania: 2010

Spis treści: Wersja PDF

Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i chorobie

Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i chorobie

Lilia Suchocka

ISBN: 978-83-7641-494-2

Rok wydania: 2011

Psychologia Bólu

Psychologia Bólu

Lilia Suchocka

ISBN: 978-83-7251-910-8

Rok wydania: 2008

Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej

Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej

Lilia Suchocka

ISBN: 978-83-7306-370-9

Rok wydania: 2007