Cennik

Poniższe usługi dostępne są w języku zarówno polskim jak i rosyjskim.

Treningi EEGBiofeedback

Czas trwania

Cena*

Trening zdrowia psychicznego

40 min

50 zł

Treningi korekcji psycho-emocjonalnej

40 min

50 zł

Treningi psycho-logopedyczne

40 min

50 zł

Trening dla pacjentów kardiologicznych

40 min

50 zł

Trening rehabilitacyjny

40 min

50 zł

Trening rehabilitacyjny mięśniowy

40 min

50 zł

Spotkanie terapeutyczne

60 min

 

Dla osób, którym niezbędne jest stosować więcej niż 20 sesji – zniżki

PSYCHOTERAPIA

Czas trwania

Cena*

Psychoterapia indywidualna

60 min

100 zł

Poradnictwo psychologiczne

60 min

100 zł

Poradnictwo psychologiczne przy treningach EEGBIOFEEDBACK

60 min

60 zł

Terapia par i małżeństw

60 min

100 zł

Trening autogenny H. Schultza przy treningach EEGBIOFEEDBACK

15 min
 

20 zł
 

Superwizja

Czas trwania

Cena*

Logoterapia

60 min

80 zł

Diagnoza psychologiczna

(w cenę wliczono koszt interpretacji i opisu)

Skala Kontroli Emocjonalnej CECS

Diagnoza sposobów ujawniania gniewu, lęku i depresji. Pomiar subiektywnej kontroli gniewu, leku i depresji w sytuacjach trudnych.

Badanie osób dorosłych, zarówno zdrowych jak i z zaburzeniami

50 zł

Skala Ekspresji Gniewu – SEG

Pomiar nasilenia gniewu nie związanego ze specyficzną sytuacją, ale odnoszącego się do sytuacji ogólnych i reakcji zazwyczaj przejawianych w tego typu sytuacjach. Gniew rozumiany jest tutaj nie tylko jako zachowanie wrogie i agresywne ale również jako forma zachowań akceptowanych społecznie

Badanie dzieci (od 11 roku życia), oraz badanie młodzieży.

70 zł

Test do badania uwagi – D2

Badanie wskaźników uwagi, które dotyczą szybkości spostrzegania, ilości błędów oraz ogólnej zdolności spostrzegania (skorygowany wskaźnik szybkości uwzględniający liczbę błędów) i koncentracji.

Dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorośli

50 zł

Interpretacja i opis testu do badania uwagi – D2 przy stosowaniu treningów EEGBIOFEEDBACK

30 zł

Diagnoza Możliwości Intelektualnych DMI 2

Diagnoza możliwości intelektualnych dzieci na podstawie sprawności operacji konkretnych. Ocena stopnia rozwojowego zaawansowania myślenia operacyjnego i wykrywania jego deficytów.

Dzieci w wieku 6-10 lat oraz dzieci w wieku 9-13 lat

150zł

Kwestionariusz Impulsywności
IVE

Badanie cech osobowości tj. impulsywność, skłonność do ryzyka i poziom empatii.

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

70 zł

Pełne badanie diagnostyczno-psychologiczne z opisem: kontrola emocji, funkcje poznawcze i możliwości intelektualne

Dzieci, młodzież, dorośli

350zł

Kursy

Czas trwania

Cena

EEGBIOFEEDBACK

5 dni (45 godzin)
Zniżka dla studentów do 26 r.ż.

2100zł
1700zł

TRENING AUTOGENNy H. SCHULTZA

3 dni (30 godzin)
Zniżka dla studentów do 26 r.ż.

1700zł
1400zł

LOGOTERAPIA

5 dni (45 godzin)
Zniżka dla studentów do 26 r.ż.

2100zł
1700zł

LOGOTERAPIA II STOPIEŃ

3 dni (30 godzin)
Zniżka dla studentów do 26 r.ż.

1700zł
1400zł

*Cena podana brutto.

(Możliwa płatność gotówką lub przelewem).

Nr konta: 47 1750 0012 0000 0000 2973 7517
Raiffeisen POLBANK
ul. Tomasza Zana 35. 20-601 Lublin