Kazimierz Popielski Prof. zw. dr hab. Dr. h.c. Kazimierz Popielski
Prezydent Honorowy
Wiceprezes Instytutu

Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta, Logoterapeuta i Noo-psychoterapeuta, EEGBiofeedback.
Techniki Treningu Autogennego Schultza uczył się bezpośrednio u jego następcy, Klausa Thomasa w Berlinie.
Kontynuator idei twórcy III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii: Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej V.E. Frankla. Przyjaciel V.E.Frankla i współtwórca tego kierunku.
Doktor honoris Causa Trnavskiego Uniwersytetu (2001) (Słowacja) oraz Laureat nagrody miasta Wiednia im V.E.Frankla (2001) za całokształt rozwoju kierunku Logoterapeutycznego.
Główne dziedziny badań: noo-psychosomatyka, psychologia wartości, poczucie sensu życia, terapia nerwic, problemy egzystencjalne.
E-mail: kazimierzpopielski@ibnps.eu

Lilia Suchocka Dr Lilia Suchocka
Dyrektor Naukowy
Prezes Instytutu

Psycholog, Logoterapauta, trener i terapeuta EEGBiofedback.
Zajmuje się psychologią zdrowia, psychologia bólu i cierpienia, noo-psychosomatyką.
Laureatka nagrody miasta Wiednia im. V.E.Frankla (2008) dla młodych naukowców za książkę o psychologii cierpienia.
E-mail: liliasuchocka@ibnps.eu

Mgr Marta Kaciuba
Psycholog, terapeuta EEG Biofeedback, trener warsztatu z zakresu kompetencji społecznych.

Absolwentka studiów psychologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Jako studentka aktywnie działała w wolontariacie prowadząc liczne zajęcia o rozmaitej tematyce z grupami dzieci i młodzieży, a także warsztaty dla studentów. Ukończyła Szkołę Trenerów realizowaną przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii (IPIP).
E-mail: martakaciuba@ibnps.eu

Zespół specjalistów współpracujących z Instytutem:

lek. med. Katarzyna Hanus-Atras (neurolog)

  • konsultacje neurologiczne
  • prowadzenie wykładów „Podstawy neurologii i neuroanatomii” w ramach
    specjalistycznego Kursu z EEGBiofeedback.

1 Szpital Wojskowy w Lublinie
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym)

mgr Agnieszka Mazur

  • Technik EEG

Szpital Wojskowy w Lublinie

dr Piotr Mamcarz

  • psycholog
  • prowadzenie wykładów „Podstawy neuropsychologii” w ramach
    specjalistycznego Kursu z EEGBiofeedback.

Instytut Psychologii KUL