Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych dla młodzieży i studentów (15 – 18 lat) (19 – 25)

Autoprezentacja jest to sposób, w jaki ludzie komunikują otoczeniu to kim są lub jak chcą być odbierani. Na autoprezentację składają się: sposób wypowiedzi, zachowanie, sygnały niewerbalne.
Zajęcia warsztatowe z zakresu autoprezentacji obejmują:
– znaczenie elementów postawy ciała
– znaczenie elementów niewerbalnych (gesty, mimika, zachowania)
– znaczenie elementów wokalnych i wypowiedzi

Czas: 10 h dydaktycznych
Dwa spotkania (dzień po dniu) po 5 h
Godziny: 10 – 14:00
Zapisy:
mailowe: martakaciuba@ibnps.eu
telefoniczne: 530 933 742
Liczba uczestników: 6 – 8 osób
Cena: 100 zł od osoby

Termin zajęć: 05.07.2018r. – 06.07.2018r.
O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

– wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenia uczestnictwa.
– w cenę warsztatów wliczony jest bufet kawowy – zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów i doświadczonych animatorów
– w wolnej chwili istnieje możliwość zaprezentowania zainteresowanym klientom treningów relaksacji i koncentracji metodą EEGBiofeedback