Warsztaty komunikacji dla rodziców

Komunikacja interpersonalna polega na szeroko pojętej wymianie informacji pomiędzy jej uczestnikami. Nośnikami tych informacji mogą być słowa, gesty, obrazy jak również – co ważne – to, co nie zostało wypowiedziane lub pokazane. Jednym z istotnych elementów owocnej komunikacji jest zrozumiałość komunikatów przez wszystkich jej uczestników. Warsztaty obejmują techniki pozwalające na poprawę jakości tworzonych komunikatów jak również ukazują metody pozwalające na zwiększenie efektywności komunikacji z perspektywy odbiorcy.
Zajęcia warsztatowe z zakresu komunikacji interpersonalnej obejmują:
– komunikacją werbalną
– komunikację niewerbalną
– sytuacje konfliktowe
– bariery komunikacyjne

Warsztaty mogą zawierać wszystkie wymienione aspekty komunikacji, lub skupiać się na wybranych z nich (w zależności od zapotrzebowania grupy).
Czas: 10 h dydaktycznych
Dwa spotkania (dzień po dniu) po 5 h

Zapisy:
mailowe: martakaciuba@ibnps.eu
telefoniczne: 530 933 742
Liczba uczestników: 6 – 10 osób
Cena: 100 zł od osoby
Termin zajęć: 03.08.2018r. – 04.08.2018r.

Godziny:
03.08.2018r.: godz. 15:00 – 19:00
04.08.2018r.: godz. 10:00 – 14:00
O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

– wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenia uczestnictwa.
– w cenę warsztatów wliczony jest bufet kawowy – zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów i doświadczonych animatorów
– w wolnej chwili istnieje możliwość zaprezentowania zainteresowanym klientom treningów relaksacji i koncentracji metodą EEGBiofeedback