Trening EEGBIOFEEDBACK

Poniższe usługi dostępne są w języku zarówno polskim jak i rosyjskim.

Rodzaj treningu

Zastosowanie

Trening zdrowia psychicznego

Redukcja przewlekłego zmęczenia, kontrola emocji i stresu, poprawa koncentracji uwagi, pamięci i sprawności intelektualnej, zwiększenie kreatywności, polepsza samopoczucie, wyciszenie i relaksuje

Treningi korekcji psycho-emocjonalnej

Nadwrażliwość na stres, napięcie psychofizyczne i psycho-emocjonalne, ADHD, wybuchy gniewu, nieśmiałość i wycofanie się, niestabilność emocjonalna, nerwica, fobie (m.in. fobie szkolne), lęk i niepokój

Treningi psycho-logopedyczne

Zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), trudności w nauce, zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, problemy z czytanie, pisaniem, zaburzenia mowy, zaburzenia rozwoju mowy.

Trening dla pacjentów kardiologicznych

Arytmia, redukcja stresu, wyciszenie i relaksacja, kontrola oddechu

Trening rehabilitacyjny

Po udarach mózgu, po urazach czaszki, wylewy, zaburzenia snu, napięciowe bóle głowy, migreny.

Trening rehabilitacyjny mięśniowy

Stwardnienie rozsiane, niedowład lub uraz mięśni (kończyn górnych, kończyn dolnych).

** program terapeutyczny jest objęty prawami autorskimi Zespołu IBNPS **

  • Czas trwania terapii ustala się indywidualnie biorąc pod uwagę wiek pacjenta, problem i rodzaj zaburzenia.
  • Treningi trwają dla osób zdrowych (10-20 spotkań).
  • Treningi terapeutyczne (20- 40 i więcej sesji).
  • Zalecana częstotliwość treningów 2-3 razy w tygodniu.

Treningi EEGBiofeedback

Czas trwania

Cena*

Trening zdrowia psychicznego

40 min

50 zł

Treningi korekcji psycho-emocjonalnej

40 min

50 zł

Treningi psycho-logopedyczne

40 min

50 zł

Trening dla pacjentów kardiologicznych

40 min

50 zł

Trening rehabilitacyjny

40 min

50 zł

Trening rehabilitacyjny mięśniowy

40 min

50 zł

Spotkanie terapeutyczne

60 min

Poradnictwo psychologiczne przy treningach EEGBIOFEEDBACK

60 min

60 zł

Dla osób, którym niezbędne jest więcej niż 20 sesji – zniżki