Sertifikuotas psichoterapijos kursas iš Logoterapijos srities

(Specializacija – Integrali Psichoterapija: Noo-psichoterapija)

Sertifikuotus kursus kuruoja
Prof. zw. dr hab. Dr h.c. Kazimierz Popielski (www.kazimierzpopielski.pl)
Kursų tikslas:

Supažindinti su Logoterapijos teoriniais pagrindais ir psichoterapiniais metodais (III Vienos Psichoterapijos krypties) pabrėžiant Integralios Psichoterapijos: Noo-psichoterapijos kryptį. Mokymo programa paremta K. Popielskio parašyta programa – Noo-psichoterapijos kūrėjo.

 • Kursų dalyviai sugebės panaudoti psichoterapines ir praktines žinias dirbdami konkrečiais metodais su pacjentais, turinčiais egzistencinių problemų. Programa apima žmogaus daugiadimensinė egzistenciją, jos problemas bei visavertės psichologinės ir psichoterapinės pagalbos paieškas noo-psichosomatinių problemų diagnostikoje ir gydyme.
 • Kursai vedami nuo pirmadienio iki penktadienio. Mokymų datos bus paskelbtos mokymų grafikę.
 • Kursų programa apima 45 val. teorinių ir praktinių užsiėmimų.
 • Kursai skirti: psichologams, psichoterapeutams, psichiatrams, pedagogams, gydytojams, slaugytojoms. Keliami reikalavimai: magistro arba jam prilygstantis laipsnis.
 • Kursų programa:
 • Baigdamas kursus, dalyvis gauna logoterapijos Sertifikatą, „Integrali Psichoterapija: Noo-psichoterapija”, liudijantį,  kad asmuo sugeba panaudoti įgytas teorines ir praktines žinias dirbdamas su pacientais.
 1. Teoriniai pagrindai aiškinantys V. E. Franklio Logoterapijos, integralios psichoterapijos ir K. Popielskio Noo-psichosomatikos problematiką.
 2. Žmogaus funkcionavimo egzistencinės kategorijos: privalau, noriu, turiu, galiu. Norma, problemos, terapia.
 3. Darbas su pacientais pagal noo-psichosomatikos taisykles – atkreipiant ypatingą dėmesį į reikšmingą egzistencinę patirtį (negatyvią ir pozityvią), egzistencijai svarbius jausmus.
 4. Žmogaus egzistencijos reiškinių specifika: laisvė, orumas, atsakomybė, gyvenimo prasmė, vertybės, noetinė branda ir pan.
 5. Neurozių problematika: nurozių definicijos, neurozių simptomai, neurozių specifiniai sutrikimai.
 6. Noogeninės neurozės: simptomai, tipai, priežastys, terapia.
 7. Noo-logoterapinės technikos: derefleksija, paradoksali intencija, nuostatų modulacija, Sokrato dialogas.
 8. Sąvokos ir simptomai: egzistencinė frustracija, egzistencinė tuštuma, nuobodulys, gyvenimo prasmės praradimas.
 9. K. Popielskio darbui su pacientais sukurti metodai: egzistencinių koncepcijų analizių metodai, vystymasis ir integracija, paveldėjimas ir apsisprendimas, užburtas baimės ratas.
 10. Psichologiniai testai, padedantys nagrinėti sveikatos ir noo-psichosomatinių sutrikimų problemas.