Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic tai mokslinis ir tiriamasis Institutas, kuris atlieka mokslinius ir psichologinius tyrimus susijusius su psichosomatika, sveikatos psichologija, vertybių ir gyvenimo prasme ir dinamika. Taip pat Institutas užsiima  EEGBiofedback‘o metodikos panaudojimu psichoterapijoje ir psichosomatinių sutrikimų terapijoje.

Institutas veda sertifikuotus kursus skirtus:

  • EEGBiofeedback’o metodikai
  • Logoterapijos metodikai (specjalizacija Integralinė Psichoterapija: noo-psichoterapija) (pagal  EAP (Vienos) rekomendacijas)
  • H. Schultzo Autogeninės treniruotės metodikai

 Kita Instituto veikla:

  • Mokslinio žurnalo „Noo-psichosomatika ir Biofeedback” leidymas
  • Mokslinių Konferencijų ir Seminarų organizacija
  • Biofeedback’ o įrangos pardavimas
  • Mokslinės literatūros leidyba

EEGBiofeedback’as – tai nemedikamentinė, neinvazinė, diagnostinė ir terapinė metodika, kurios pagrindas – tai grįžtamasis psicho-biologinis efektas, padedantis pasiekti savo organizmo funkcijų kontrolę. Smegenų funkcijoms stebėti yra skirtas specialus EEG aparatas.

EEG Biofeedback‘o panaudojimas:

  • Sveikiems žmonėms metodika suteikia galimybę pasiekti geresnių rezultatų mokymesi, sporte, muzikoje, pagerinti dėmesio koncentraciją, atmintį, kūrybiškumą.
  • EEGBiofeedbeck‘o metodiką galima taikyti asmenims,  turintiems šių problemų ir sutrikimų:

a) EEGBiofeedbeck’ą galima naudoti reabilitacijos metų po patirto insulto ar trauminių pažeidimų.

b) Suaugusiems asmenims  EEGBiofeedbeck’ą galima naudoti: esant miego sutrikimui, depresijai baimės būsenoje, pacientams kenčiantiems chroninius galvos skausmus ir  migreną, esant įvairioms priklausomybėms (pvz. alkoholio, azartinių žaidimų, narkotikų, interneto), o taip pat esant chroniniam nuovargiui, epilepsijai.

c) Mokyklose šią metodiką galima naudoti terapijai ir darbui su mokiniais, turinčiais mokymosi problemų (pvz., disleksija, disgrafija, diskalkulija ir t. t.). Šią metodiką galima naudoti taip pat dėmesio, elgesio sutrikimų atvejais (pvz. ADHD, emocijų sutrikimais, impulsyvumo ir agresijos atvejais).