Certyfikowany Kurs z Treningu Autogennego Schultza

Kierownik merytoryczny i trener:
– Certyfikowany uczeń K. Thomasa – Prof. zw. dr hab. Dr. h.c. Kazimierz Popielski

Kurs prowadzony wg metody nauczania ostatniego ucznia J. Schultza – K. Thomasa (Berlin).
Trening Autogenny jest metodą mająca szerokie zastosowanie w psychoterapii do leczenia m.in. zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, zaburzeń o podłożu egzystencjalnym (tzw. nerwice noogenne), w leczeniu zaburzeń snu, bólu głowy. Sprawdza się jako metoda również w życiu codziennym: redukuje stres oraz poprawia ogólna kondycję psychofizyczną.
Trening Autogenny można stosować zarówno u dzieci (od 6 roku życia), jak i u dorosłych.

Kurs zawiera:

– podstawy teoretyczne TA
– zalecenia oraz przeciwwskazania metody
– umiejętność poprowadzenia Treningu zarówno indywidualnie jak i grupowo

Kurs obejmuje naukę Treningu Autogennego na:

– poziomie podstawowym (ćwiczenia: poczucia ciężkości, poczucia ciepła, oddech, bicie serca, splot słoneczny oraz chłodne czoło)
– analiza psychiki (tzn. tematyczne ćwiczenia wizualizacyjne).

Ukończenie Kursu upoważnia do pracy z tą metodą oraz jej zastosowanie w praktyce klinicznej, psychologicznej oraz psychoterapeutycznej.