Certyfikowany kurs psychoterapeutyczny z zakresu Logoterapii
(Specjalizacja Psychoterapia Integralna: Noo-psychoterapia)

 Opieka merytoryczna Certyfikowanego Kursu
Prof. zw. dr hab. Dr h.c. Kazimierz Popielski (www.kazimierzpopielski.pl)

Cel Kursu:
Zapoznanie z wiedzą dotyczącej podstaw teoretycznych oraz metod psychoterapeutycznych z zakresu Logoterapii (III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii) ze specjalistycznym ukierunkowaniem na Psychoterapię Integralną: Noo-Psychoterapię.  Program szkoleń jest oparty o autorski program K. Popielskiego – twórcy Noo-psychoterapii.

 • Zamierzone efekty i umiejętności zdobyte po Kursie:
  Osoby uczęszczające mają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy psychoterapeutycznej i praktycznej w stosowaniu konkretnych metod w pracy z pacjentami z problemami natury egzystencjalnej.  W zakres programowy wchodzi wielowymiarowe rozumienie ludzkiej egzystencji, jej problemów oraz poszukiwanie całościowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w diagnozie i terapii problemów natury noo-psychosomatycznej.
 • Kurs odbywa się w tygodniowym wymiarze godzinowym od poniedziałku do piątku. Terminy szkoleń będą podane w harmonogramie szkoleń.
 • Program Kursu obejmuje 45 godz. wykładów i ćwiczeń praktycznych.
 • Kurs kończy się uzyskaniem Certyfikatu ukończenia podstaw z zakresu „Logoterapii” ze specjalizacją „Psychoterapii Integralnej: Noo-psychoterapii”, upoważniający do korzystania z wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy z pacjentami.
 • Kurs skierowany jest do: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek. W podstawowym wykształceniu wymagany jest stopień magistra lub stopień równoważny.
 • Zarys Programu Kursu:
  1. Podstawy teoretyczne wprowadzający w problematykę Logoterapii V.E.Frankla, psychoterapii integralnej oraz Noo-psychoterapii K. Popielskiego.
  2. Kategorie egzystencjalne funkcjonowania człowieka: muszę, chcę, powinienem, mogę. Norma, problemy, terapia.
  3. Propozycja pracy z pacjentem wg zasad noo-psychoterapii – z szczególnym uwzględnieniem doświadczeń egzystencjalnie znaczących (negatywnych oraz pozytywnych), uczuć egzystencjalnie ważnych.
  4. Specyfika fenomenów ludzkiej egzystencji: wolność, godność, odpowiedzialność, sens życia, wartości, dojrzałość noetyczna, itp.
  5. Problematyka nerwic: definicje nerwic, objawy osiowe nerwic, specyfika zaburzeń w nerwicach.
  6. Nerwice noogenne: symptomy, rodzaje, przyczyny, terapia.
  7. Techniki noo-logoterapeutyczne: dereflekcja, intencja paradoksalna,  modulacja postaw, dialog sokratejski.
  8. Pojęcia i symptomy: frustracja egzystencjalna, pustka egzystencjalna, nuda, utrata poczucia sensu życia.
  9. Metody autorskie K. Popielskiego do pracy z pacjentami: Metody analizy konceptów egzystencjalnych, rozwój i integracja, dziedziczenie i rozstrzyganie, błędne koło lęku.
  10. Testy psychologiczne do badań problemów z zakresu zdrowia i zaburzeń noo-psychosomatycznych.

Przeprowadzone kursy krajowe i międzynarodowe z zakresu Noo-logoterapii przez Prof. zw. dr hab. Dr h.c. Kazimierz Popielskiego:

 • 1980/1982 – Kurs z zakresu Noo-logoterapii zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa.
 • 1989  – Szkolenie psychoterapeutów uzależnień z zakresu Noo-logoterapii w Centro Italiano di Solidarieta w Castel Gandolfo, Rzym, Włochy.
 • 1992 – Szkolenie psychoterapeutów z zakresu „Poradnictwa i Psychoterapii Egzystencjalno-kognitywnej” na zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kraków.
 • 1994 – Wykłady i szkolenie z zakresu Noo-logoteorii i Noo-logoterapii, Brno.
 • 1996 – Wykłady i szkolenia z zakresu Noo-logoteorii i Noo-logoterapii, Praga.
 • 1998-2000 – Kurs z zakresu Noo-logoterapii. UT, Trnava, Słowacja
 • 2000-2001 – Kurs z zakresu Noo-logoterapii. Kraków
 • 2000-2001 – Kurs z zakresu Noo-logoterapii. KUL, Lublin
 • 2001-2003 – Kurs z zakresu Noo-logoterapii. UT, Trnava, Słowacja
 • 2007-2010 – Kurs z zakresu Noo-logoterapii. UT, Trnava, Słowacja

Opinie uczestników

Pragniemy wyrazić swoje słowa uznania.
„Spotkanie z Księdzem Profesorem we wrześniu ubiegłego roku w kameralnej grupie w Państwa Instytucie pozostawiło w mojej pracy ale i całym życiu trwały ślad i wpłynęło na jego jakość także w czasie kłopotów ze zdrowiem, które mnie dotknęły oraz w czasie rekonwalescencji po zabiegu.
Ze swojej strony zwracam uwagę na obszar wartości i noetyczną perspektywę funkcjonowania człowieka podczas licznych ostatnio szkoleń z nauczycielami, które prowadzę. I ludzie chcą o tym rozmawiać!
Dziękuję za to Spotkanie, które było dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem życiowym.

Paweł Pienkiewicz
Gliwice, 2013

Pragniemy wyrazić swoje słowa uznania.
Szkolenie z logoterapii w Warszawie jest inspirujące. Z niecierpliwością czekamy na drugą część kursu by móc w całości poznać tę szkołę psychoterapii. Wydaje się nam, iż włączenie do terapii duchowości człowieka jest ważne. Skupiając się na psyche i soma omijamy coś co wyróżnia człowieka i czyni go człowiekiem – duchowość, a co za tym idzie wartości.

Dr Dawid Misiak
Dr Dorota Zawadzka (Warszawa)

Serdecznie dziękuję za szkolenie z logoterapii. To było dla mnie duże doświadczenie. Pozwoliło uporządkować dotychczasowe wiadomości ogólnomedyczno-etyczne. Na pewno nieco inaczej spojrzę na pacjentów z objawami nerwicowymi, a może będę mogła im bardziej pomóc.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za to, że mogłam wziąć udział w szkoleniu.

Lek med. Maria Augustyniak (Sopot)

Serdecznie dziękuję za podzielenie się wiedzą i czymś więcej, sobą. Spędzone dwa dni w Państwa obecności pozostaną dla mnie niezapomnianym przeżyciem. Jestem poruszona i wzruszona. Zazdroszczę tej osobistej, bliskiej relacji mistrz – uczeń, która była moim marzeniem za lat studenckich.
Pracuję w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach, w ZOL-u, gdzie, nierzadko latami, przebywają pacjenci, w przeważającej części w podeszłym wieku, zdegradowani utrzymującymi się objawami psychotycznymi lub narastającymi otępiennymi.
Zaszczytem i radością byłaby dla mnie możliwość utrzymywania z Państwem kontaktu mailowego.
Serdecznie pozdrawiam,
z wyrazami szacunku

Ewa Gniewek (Warszawa)

Chciałam podziękować Księdzu Profesorowi za wykłady w Instytucie Biofeedbacku i Noo-psychosomatyki. Niesamowite doświadczenia jakie wyniosłam z kursu i wspomnienia, pomogły mi
w toku praktyki studenckiej i jeszcze większym rozumieniu życia i egzystencji.

Marta Mastalerz
Warszawa (2014)

Dla mnie kurs był wspaniały, dał mi dużo wiedzy i inspiracji. Bez wątpienia będę tę wiedzę wykorzystywać w mojej pracy z ludźmi, a także popularyzować idee Frankla i ks. Popielskiego w moim środowisku. Bardzo proszę o przekazanie Księdzu Profesorowi moich osobistych podziękowań. Cieszę się bardzo, że mogłem go poznać. To wspaniały, a przy tym niezwykle sympatyczny i ciepły człowiek. Z jego słów można czerpać wiele siły i inspiracji do tego, aby zmieniać swoje życie na lepsze.

Mateusz Pieszchała
Kraków 2015