Certyfikowany kurs z Biofeedbacku

 • Kurs przygotowuje uczestników do prowadzenia diagnozy, terapii i treningów metodą Biofeedback oraz EEGBiofeedback.
 • Kurs obejmuje program zarówno podstaw teoretycznych metody Biofeedback, jak również zdobycia praktycznych umiejętności pracy z tą metodą: rozpoznanie i diagnoza poszczególnych jednostek chorobowych, prowadzenie terapii i treningów, interpretacja wyników.
 • Certyfikat upoważnia do samodzielnego prowadzenia EEGBiofeedback

Kurs prowadzi zespół psychoterapeutów, psychologów oraz neurologów

Zakres tematyczny kursu:

 • Integralne podejście do problematyki zdrowia, zaburzeń i choroby. Koncepcja Noo-psychosomatyki w ujęciu K. Popielskiego.
 • Medycyna „umysłu i ciała”.
 • Przegląd zaburzeń w tym m.in: ADHD, ADD, zespół Aspergera, dysleksja, dysgrafia, reakcja na stres, zaburzenia lękowe, ból przewlekły, zaburzenia noo-psychosomatyczne. Zjawisko, diagnoza, terapia.
 • Podstawy metody  EEGbiofeedback: rys historyczny, założenia, zastosowanie.
 • Podstawy neuroanatomii: podstawy topografii mózgu, struktury neuroanatomiczne. Dysfunkcje mózgu.
 • Zastosowanie Neurofeedbacku w terapii zaburzeń.
 • Fale mózgu: rodzaje, częstotliwość, artefakty.
 • Wprowadzenie do praktycznego zastosowania EEGbiofedbacku: wywiad psychologiczny, przygotowanie do treningu, plan terapii, wyznaczanie podstawowych punktów, zakładanie elektrod. 
 • Warsztaty praktyczne (25 godz).