Serdecznie zapraszamy na najbliższe Certyfikowane Kursy

Kurs z Logoterapii
(Specjalizacja Psychoterapia Integralna: Noo-psychoterapia)

Logoterapia jest oficjalnie wpisana do EAP (European Association for Psychotherapy) jako kierunek psychoterapeutyczny

 • Kurs obejmuje podstawy teoretyczne oraz warsztaty praktyczne pracy z pacjentem w nurcie III Wiedeńskiego Kierunku Psychoterapeutycznego – Logoterapii
 • Uzyskany certyfikat oraz umiejętności teoretyczne i praktyczne upoważniają do korzystania z wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy z pacjentami.
 • Czas kursu 5 dni (45 godzin)
 • Koszt 2000 PLN brutto
 • Przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Zniżka dla studentów (1600 zł brutto)


pdfProgram Kursu

Kurs II stopnia z Logoterapii
(Specjalizacja Psychoterapia Integralna: Noo-psychoterapia)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończenie kursu z Logoterapii I-ego stopnia
 • Wykorzystanie wiedzy z zakresu Logoterapii: noo-psychoterapii w pracy
 • Przygotowanie analizy przypadku z wykorzystaniem metod logo-noopsychoterapeutycznych

Kurs ma na celu

 • poszerzenie i ugruntowanie wiedzy zdobytej na kursie I stopnia
 • utrwalenie umiejętności warsztatowych i praktycznych w pracy z pacjentami
 • praca warsztatowa z zastosowaniem poszczególnych metod logoterapeutycznych i noo-psychoterapeutycznych
 • dyskusji, omówienia i podzielenia się własnymi doświadczeniami psychoterapeutycznymi
 • konsultacje superwizyjne z Prof. dr hab. K. Popielskim
 • Czas kursu 3 dni (30 godzin)
 • Koszt 1600 PLN brutto
 • Przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Zniżka dla studentów (1300 zł brutto)


pdfProgram Kursu

Kurs z EEGBiofeedback

 • Kurs prezentuje integralne podejście do zdrowia, diagnozy i terapii
 •  Podstawy teoretyczne zdrowia, zaburzeń diagnozy i terapii
 • Ćwiczenia praktyczne w małych grupach na kilku systemie BFB
 • Uzyskane certyfikaty oraz umiejętności teoretyczne i praktyczne pozwolą na samodzielną pracę z metodą EEGBiofeedback
 • Czas kursu 5 dni (45 godzin)
 • Koszt 2000 PLN brutto
 • Przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Zniżka dla studentów (1600 zł brutto)


pdfProgram Kursu

Kurs z Treningu Autogennego H. Schultza

Kurs obejmuje podstawy teoretyczne oraz warsztaty praktyczne dotyczące zastosowania Treningu Autogennego H. Schultza w pracy z pacjentem. Uzyskany Certyfikat oraz umiejętności teoretyczne i praktyczne upoważniają do stosowania metody Treningu Autogennego w pracy terapeutycznej z pacjentami.

 • Czas kursu 3 dni (30 godzin)
 • Koszt 1600 PLN brutto
 • Przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Zniżka dla studentów (1300 zł brutto)


pdfProgram Kursu


Regulamin kursów