Kurs z Biofeedback

Cel kursu

Kurs przygotowuje uczestników do prowadzenia diagnozy, terapii i treningów metodą Biofeedback.
Kurs obejmuje program zarówno podstaw teoretycznych Biofeedback, jak również zdobycia praktycznych umiejętności pracy z tą metodą: rozpoznanie i diagnoza poszczególnych jednostek chorobowych, prowadzenie terapii i treningów, interpretacja wyników.

Kurs prowadzi zespół psychoterapeutów, psychologów, fizjoterapeutów oraz neurologów.

Zakres tematyczny kursu

 • Integralne podejście do problematyki zdrowia, zaburzeń i choroby: koncepcja Noo-psychosomatyki w ujęciu K. Popielskiego. 
 • Modele i koncepcja medycyny „umysłu i ciała”: psychofizjologia kliniczna oraz medycyna integralna. 
 • Podstawy metody  Biofeedback: wyjaśnienie mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego, rys historyczny, specyfika kliniczna, założenia.
 • Rodzaje Biofeedback: EEGBiofeedback (Neurofeedback)  EMGBiofeedback (mięśniowy), HRVBiofeedback (zmienność rytmu serca), RSPBiofeedback (oddechowy): specyfika, podstawy teoretyczne, zastosowanie, przeciwskazania. 
 • Wprowadzenie do praktycznego zastosowania Biofeedback: wymagania dt. wyposażenia gabinetu, podstawowe informacje kierowane do pacjenta,  wywiad  kliniczny (omówienie protokołu wywiadu), przygotowanie do treningu, zasady ustalenia planu terapii.
 • Wyznaczanie podstawowych punktów w systemie 10-20 dla treningów EEGBiofeedback, umiejętność standardowego oznaczenia punktów na lewej i prawej półkuli, rozmieszczenie i zakładanie elektrod na punktach C3-C4, FP1-FP2, T3-T4, O1-O2. 
 • Podstawy neuroanatomii: anatomia i funkcje układu nerwowego, nerwy czaszkowe, płaty (czołowy, ciemieniowy, skroniowy, potyliczny): funkcje i skutki uszkodzenia, pola Brodmana (rodzaje, funkcje, lokalizacja), podstawy topografii mózgu, struktury neuroanatomiczne, lateralizacja, funkcje półkul mózgowych, neuroplastyczność mózgu: specyfika oraz możliwości rehabilitacyjne. Podstawy neuropsychologii klinicznej.
 • Warsztaty praktyczne. EEGBiofeerback – trening koncentracji. 
 • Zapoznanie się z komputerowym programem do Biofeedback do treningu koncentracji (wprowadzenie pacjenta do bazy danych, wyznaczenie treningu, zasady prowadzenia treningu koncentracji, kalibracja, ustawienie progu trudności, zasady doboru gier uwzględniając rodzaj zaburzenia) nabycie umiejętności podłączania pacjenta na trening koncentracji, umiejętność odczytywania aktywności fal Beta lewej i prawej półkuli w procesie koncentracji.
 • Samodzielne przeprowadzenie treningów EEBBiofeedback (koncentracja).
 • Fale mózgowe: rodzaje, częstotliwość, funkcje, artefakty. 
 • Przegląd zaburzeń w tym m.in: ADHD, ADD, padaczka, zaburzenia ze spektrum autyzmu, dysleksja, dysgrafia, reakcja na stres, zaburzenia lękowe, ból przewlekły, zaburzenia noo-psychosomatyczne. Zjawisko poszczególnych zaburzeń, diagnoza, specyfika terapii Biofeedback z uwzględnieniem zasad ustawienia planów sesji terapeutycznych dla poszczególnych zaburzeń. 
 • Praca z pacjentem: indywidualne plany treningowe. Analiza i interpretacja wyników badań poszczególnych sesji treningowych.
 • Wpływ leków i ich rodzaje na czynność fal mózgowych.
 • Warsztaty praktyczne. EEGBiofeerback – trening relaksacji. 
 • Zapoznanie się z komputerowym programem do Biofeedback do treningu relaksacji (wprowadzenie pacjenta do bazy danych, wyznaczenie treningu, zasady prowadzenia treningu relaksacyjnego, kalibracja, ustawienie progu trudności, zasady doboru muzyki relaksacyjnej), nabycie umiejętność podłączania pacjenta na trening relaksacji, umiejętność odczytywania aktywności fal Alpfa lewej i prawej półkuli w procesie koncentracji, 
 • Samodzielne przeprowadzenie treningów EEBBiofeedback (relaksacja).
 • EMGBiofeedback: podstawy rehabilitacyjne, rodzaje ćwiczeń EMG (wzmacnianie aktywności bioelektrycznej mięśni, hamowanie aktywności mięśni, elektrostymulacja mięśni), przegląd podstawowych jednostek klinicznych.
 • Układ mięśniowy: podział mięśni, budowa i czynność mięśni,  podstawowe wskaźniki EMG. Ustawienie treningów EMGBiofeedback (ilość, częstotliwość, długość). Umiejętność nałożenia elektrod na poszczególne mięśnie z uwagi na poszczególną jednostkę chorobową. 
 • Warsztaty praktyczne: samodzielne prowadzenie treningu EMGBiofeedback.
 • HRVBiofeedback podstawy teoretyczne zmienności rytmu serca (HRV) oraz indeksu intensywności, podstawowe paramenty i umiejętności ich odczytywania  m.in. u osób  zdrowych, nadwrażliwych na stres, pacjentów kardiologicznych. 
 • Zastosowanie rehabilitacyjne HRV: specyfika treningów HRVBiofeedback, ustawienie treningów (ilość, częstotliwość, długość). Zasady interpretacji  uzyskanych wyników sesji treningowych.
 • Warsztaty praktyczne: samodzielne prowadzenie treningu HRVBiofeedback.
 • RSPBiofeedback:  podstawy teoretyczne, oddech jako podstawa metod relaksacyjnych, zasady kontroli oddech wg wybranych autorów. 
 • Zastosowanie rehabilitacyjne RSP: specyfika treningów RSPBiofeedback, ustawienie treningów (ilość, częstotliwość, długość). Zasady interpretacji uzyskanych wyników sesji treningowych.
 • Warsztaty praktyczne: samodzielne prowadzenie treningu HRVBiofeedback.

Kurs skierowany jest do: psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, lekarzy, neurologów, fizjoterapeutów, psychiatrów, rehabilitantów.

Certyfikat upoważnia do samodzielnej pracy metodą Biofeedback (EEGBiofeedback, EMGBiofeedback, HRVBiofeedback oraz RSPBiofeedback)
 • Czas kursu 5 dni (45 godzin)
 • Koszt 2100 PLN brutto
 • Przerwy kawowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Zniżka dla studentów do 26 r.ż. (1700 zł brutto)

Program kursu

Najbliższe kursy

Termin kursu Miejsce Tryb Formularz zgłoszeniowy
26-30 listopada 2018 Lublin Tygodniowy formularz

Formularz należy wypełnić i przesłać na adres info@ibnps.eu