Kreatywne dziecko – warsztaty rozwijające kreatywność (7 – 10 lat) (11 – 13 lat)

Kreatywność jest to innymi słowy twórcza postawa. Jest to sztuka rozwiązywania zadań i problemów w sposób oryginalny, nietypowy i efektywny. Twórcze myślenie jest procesem umysłowym pociągającym za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub powiązań z ideami i koncepcjami już istniejącymi.

Zajęcia warsztatowe z zakresu kreatywności obejmują:
– pobudzenie kreatywnego myślenia
– bariery w kreatywności
– poszukiwanie nieoczywistych rozwiązań

Czas: 10 h dydaktycznych
Dwa spotkania (dzień po dniu) po 5 h
Godziny: 10:00 – 14:00

Zapisy:
mailowe: martakaciuba@ibnps.eu
telefoniczne: 530 933 742
Liczba uczestników: 6 – 10 osób
Cena: 100 zł od osoby

Terminy zajęć:
1 grupa (7 – 10 lat): 25.06.2018r. – 26.06.2018r.
2 grupa (11 – 13 lat): 28.06.2018r. – 29.06.2018r.
O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

– wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenia uczestnictwa.
– w cenę warsztatów wliczony jest bufet kawowy – zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów i doświadczonych animatorów
– w wolnej chwili istnieje możliwość zaprezentowania zainteresowanym klientom treningów relaksacji i koncentracji metodą EEGBiofeedback