„Ja w grupie”. Warsztaty współpracy dla dzieci, młodzieży i studentów (9 – 13 lat) (14 – 17 lat) (19 – 26 lat)

Współpraca polega na zdolności do tworzenia więzi i efektywnego współdziałania z innymi osobami. Jest to umiejętność pracy w grupie nakierowana na osiąganie wspólnych dla tej grupy celów.
Zajęcia warsztatowe z zakresu współpracy obejmują:
– umiejętność zespołowego wykonywania zadań
– wspólne rozwiązywanie problemów
– zaufanie do członków grupy
– odnalezienie swojej najbardziej optymalnej roli w zespole

Czas: w sumie 10 h dydaktycznych
Dwa spotkania (dzień po dniu) po 5 h
Godziny: 10:00 – 14:00

Zapisy:
mailowe: martakaciuba@ibnps.eu
telefoniczne: 530 933 742
Liczba uczestników: 6 – 10 osób
Cena: 100 zł od osoby

Terminy zajęć:
1 grupa (9 – 13 lat): 17.07.2018r. – 18.07.2018r.
2 grupa (14 – 17 lat): 19.07.2018r. – 20.07.2018r.
3 grupa (19 – 26 lat): 27.09.2018r. – 28.09.2018r.
O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

– wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenia uczestnictwa.
– w cenę warsztatów wliczony jest bufet kawowy – zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów i doświadczonych animatorów
– w wolnej chwili istnieje możliwość zaprezentowania zainteresowanym klientom treningów relaksacji i koncentracji metodą EEGBiofeedback