Zespół IBNPS w dniu 11.09.2013 przeprowadził naukowy Seminarium pt. „Zastosowanie metody EEGBiofeedback” dla specjalistów z Centrum Pedagogiczno-Psychologicznego w Klajpedzie (Litwa).