20 marca 2014 roku na UKSW w Warszawie odbyła się Uroczystość wręczenia Doktoratu honoris causa Prof. dr hab. K. Popielskiemu