W dniach 7-10 stycznia 2015 w Centrum Rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane w Borne Sulinowo odbył się Kurs z EEGBiofeedback. Dziękujemy Panu Dyrektorowi- dr Mariuszowi Kowalewskiemu za zaproszenie, gościnność oraz wspaniałą atmosferę. Zespół IBNPS