20 lutego 2014 w Pedagogiczno-Psychologicznym Centrum rej. Alytus odbyło
się specjalistyczne seminarium naukowe pt. „Zastosowanie metody
EEGBiofeedback w pracy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestniczyło ok. 30
specjalistów (m.in. psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, pedagodzy
specjalni, lekarze) z miasta i rejonu Alytus. Zespół IBNPS.