Gabinet Psychoterapeutyczny

Rejestracja +48 600 645 456
poniedziałek-piątek
w godzinach 10-16

TERAPIA EEGBIOFEEDBACK

Rodzaj treningu Zastosowanie
Trening zdrowia psychicznego redukcja przewlekłego zmęczenia, kontrola emocji i stresu, poprawa koncentracji uwagi, pamięci i sprawności intelektualnej, zwiększenie kreatywności, polepsza samopoczucie, wyciszenie i relaksuje
Treningi korekcji psycho-emocjonalnej nadwrażliwość na stres, napięcie psychofizyczne i psycho-emocjonalne, ADHD, wybuchy gniewu, nieśmiałość i wycofanie się, niestabilność emocjonalna, nerwica, fobie (m.in. fobie szkolne), lęk i niepokój
Treningi psycho-logopedyczne zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), trudności w nauce, zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, problemy z czytanie, pisaniem, zaburzenia mowy, zaburzenia rozwoju mowy.
Trening dla pacjentów kardiologicznych arytmia, redukcja stresu, wyciszenie i relaksacja, kontrola oddechu,
Trening rehabilitacyjny po udarach mózgu, po urazach czaszki, wylewy, zaburzenia snu, napięciowe bóle głowy, migreny.
Trening rehabilitacyjny mięśniowy stwardnienie rozsiane, niedowład lub uraz mięśni (kończyn górnych, kończyn dolnych).
** program terapeutyczny jest objęty prawami autorskimi Zespołu IBNPS **
 • Czas trwania terapii ustala się indywidualnie biorąc pod uwagę wiek pacjenta, problem i rodzaj zaburzenia.
 • Treningi trwają dla osób zdrowych (10-20 spotkań).
 • Treningi terapeutyczne (20- 40 i więcej sesji).
 • Zalecana częstotliwość treningów 2-3 razy w tygodniu.

Diagnoza Psychologiczna

(w cenę wliczono koszt interpretacji i opisu)

Rodzaj treningu
Nazwa testu Diagnoza/zastosowanie Przeznaczenie testu *Cena

Skala Kontroli Emocjonalnej CECS
Diagnoza sposobów ujawniania gniewu, lęku i depresji. Pomiar subiektywnej kontroli gniewu, leku i depresji w sytuacjach trudnych. Badanie osób dorosłych, zarówno zdrowych jak i z zaburzeniami 50 zł

Skala Ekspresji Gniewu – SEG
Pomiar nasilenia gniewu nie związanego ze specyficzną sytuacją, ale odnoszącego się do sytuacji ogólnych i reakcji zazwyczaj przejawianych w tego typu sytuacjach. Gniew rozumiany jest tutaj nie tylko jako zachowanie wrogie i agresywne ale również jako forma zachowań akceptowanych społecznie Badanie dzieci (od 11 roku życia), oraz badanie młodzieży. 70 zł

Test do badania uwagi – D2
Badanie wskaźników uwagi, które dotyczą szybkości spostrzegania, ilości błędów oraz ogólnej zdolności spostrzegania (skorygowany wskaźnik szybkości uwzględniający liczbę błędów) i koncentracji. Dzieci w wieku szkolnym, młodzież i dorośli 70 zł

Diagnoza Możliwości Intelektualnych DMI 2
Diagnoza możliwości intelektualnych dzieci na podstawie sprawności operacji konkretnych. Ocena stopnia rozwojowego zaawansowania myślenia operacyjnego i wykrywania jego deficytów. Dzieci w wieku 6-10 lat oraz dzieci w wieku 9-13 lat 150 zł

Kwestionariusz Impulsywności
IVE
Badanie cech osobowości tj. impulsywność, skłonność do ryzyka i poziom empatii. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli 70 zł
Pełne badanie diagnostyczno-psychologiczne z opisem: kontrola emocji, funkcje poznawcze i możliwości intelektualne Dzieci, młodzież, dorośli 350zł

*Cennik obowiązuje od 01.01.2017

Nr konta:
47 1750 0012 0000 0000 2973 7517 (Raiffeisen POLBANK ul. Tomasza Zana 35. 20-601 Lublin)
(Możliwa płatność gotówką lub przelewem).

PSYCHOTERAPIA

Prowadzi Prof. zw dr hab. K. Popielski

Indywidualna psychoterapia i poradnictwo psychologiczne z zakresu:

 • Zaburzenia nerwicowe
 • Nerwice egzystencjalne i noogenne
 • Lęki i fobie
 • Kryzysy życiowe, egzystencjalne i religijne
 • Zaburzenia noo- psychosomatyczne
 • Zaburzenia związane z utratą poczucia sensu, frustracją egzystencjalną, zagubieniem życiowym.
 • Psychoterapia par i małżeństw
 • Konsultacja psychologiczna