Arteterapia dla młodzieży (15 – 18 lat)

Sztuka jest formą uzewnętrzniania ludzkich emocji, uczuć, marzeń. Jest jednym ze sposobów wyrażenia siebie, a także może pełnić funkcję oczyszczającą (Katharsis). Dzięki arteterapii (forma terapii wykorzystująca sztukę, jako główne narzędzie pracy) człowiek może lepiej zrozumieć samego siebie, co może prowadzić do pozytywnej zmiany w postrzeganiu siebie oraz ogólnie rozumianej jakości życia.
Uczestnicy sesji arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń.

Zajęcia warsztatowe z zakresu arteterapii obejmują:
– różnego rodzaju formy plastyczne
– bajkoterapię
– elementy dramy
– elementy choreoterapii

Czas: 10 h dydaktycznych
Dwa spotkania (dzień po dniu) po 5 h
Godziny: 10:00 – 14:00

Zapisy:
mailowe: martakaciuba@ibnps.eu
telefoniczne: 530 933 742
Liczba uczestników: 6 – 10 osób
Cena: 100 zł od osoby
Termin zajęć: 02.07.2018r. – 03.07.2018r.
O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

– wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenia uczestnictwa.
– w cenę warsztatów wliczony jest bufet kawowy – zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów i doświadczonych animatorów
– w wolnej chwili istnieje możliwość zaprezentowania zainteresowanym klientom treningów relaksacji i koncentracji metodą EEGBiofeedback