Nowe recenzowane czasopismo naukowe

Zapraszamy do nadsyłania tekstów naukowych do I-ego numeru Półrocznika do 01.07.2013 na adres info@ibnps.eu

Czasopismo ma na celu prezentację najnowszych wyników badań empirycznych z zakresu psychologii zdrowia, noo-psychosomatyki oraz terapeutycznych efektów zastosowania metody EEGBiofeedback

Redaktor naczelny: Prof. zw. dr hab. Dr h.c. K. Popielski
Sekretarz redakcji: dr Lilia Suchocka

Szczegóły z zakładce CZASOPISMO