NOWOŚĆ! WAKACYJNA OFERTA WARSZTATOWA

Warsztaty:
1.Zajęcia animacyjne do dzieci w wieku 5 – 8 lat
2. „Ja w grupie”. Warsztaty współpracy dla dzieci, młodzieży i studentów (9 – 13 lat) (14 – 17 lat) (19 – 26 lat)
3. Warsztaty komunikacji dla rodziców
4. Arteterapia dla młodzieży (15 – 18 lat)
5. Warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych dla młodzieży i studentów (15 – 18 lat) (19 – 25)
6. Jaki jestem – warsztaty poznania siebie (15 – 18 lat) (24 – 27 lat)
7. Kreatywne dziecko – warsztaty rozwijające kreatywność (7 – 10 lat) (11 – 13 lat)

Witamy Państwa na stronie Internetowej
Instytutu Biofeedback i Noo-psychosomatyki

Instytut ma charakter naukowo-badawczy, rozwija kierunek badań naukowych i myśl psychoterapeutyczną Prof. zw dr dr h.c. hab. Kazimierza Popielskiego,
kontynuatora idei twórcy III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii:
Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej V.E. Frankla.

Noo-teoria, Noo-psychoterapia i Noo-psychosomatyka jest kontynuacją i psychologicznym rozwinięciem Logoteorii. Tę dziedzinę wiedzy oraz jej propozycje Profesor K. Popielski teoretyczne uzasadnił i empirycznie zoperacjonalizował.

EEGBiofeedback

Jest narzędziem diagnostyczno-terapeutycznym wykorzystywanym w ramach tzw. terapii umysł-ciało określana również jako terapię „samo-regulacji”. Metoda działa na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego. Jest metodą treningową, dzięki której człowiek otrzymuje informację zwrotną („feedback”) o zmianach funkcji biologicznych oraz pracy mózgu.

Zastosowanie EEGBiofeedback:

 • U osób zdrowych umożliwia (szybszą naukę, lepszą koncentrację, pamięć i uwagę, wpływa na twórczość oraz osiąganie wyższych wyników w m.in w sporcie, muzyce, nauce języków obcych)
 • U dzieci i młodzieży z problemami w szkole metoda wykorzystywana jest w celu polepszenia wyników w nauce, w terapii specyficznych zaburzeń uczenia się (np. dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię itp.), w zaburzeniach koncentracji uwagi, zaburzeniach zachowania (np. nadpobudliwości psychoruchowej, impulsywności, agresji, lękach, itp).
 • U osób dorosłych w terapii: zaburzeń snu, stanów lękowych, natręctw, depresji, przewlekłych bólów głowy i migren, różnego rodzaju uzależnień (np. gry hazardowe, alkohol, narkotyki), w zespole przewlekłego zmęczenia i przewlekłego stresu.
 • Metoda EEGBiofeedback ma miejsce również w rehabilitacji funkcji poznawczych po urazach głowy, udarach mózgu, operacjach itp.

Noo-psychosomatyka

            Jest poszerzeniem rozumienia i diagnozowania zaburzeń i problemów ograniczających się do przyczyn jedynie psycho-somatycznych.

Podejście to przyjmuje tezę o specyficznej dla człowieka genezie problemów, zaniedbań, braków rozwojowych czy problemów życiowych, związanych z potrzebami „noetycznego wymiaru egzystencji”, który jest charakterystyczny wyłącznie dla ludzkiej natury. Z tym wymiarem wiąże się m.in. zaangażowanie w życie poprzez realizację wartości, doświadczania poczucia sensu życia, realizacji potrzeby wolności, godności, odpowiedzialności, nadziei, itp.

Działalność Naukowa Instytutu:

 • Certyfikowane szkolenia psychoterapeutycznych z zakresu Logoterapii (Specjalizacja Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia)
 • Certyfikowane szkolenia z Biofeedbacku.
 • Superwizja z zakresu  Logoterapii (Specjalizacja Psychoterapii Integralnej i Noo-Psychoterapii).
 • Badania naukowe.

Działalność Praktyczna Instytutu

 • Prowadzenie terapii EEGBiofeedback oraz psychoterapii
 • Dystrybucja specjalistycznego sprzętu EEGBiofeedback.
 • Organizacja Sympozjów Naukowych.
 • Wydanie czasopisma naukowego „Noo-psychosomatyka & Biofeedback”.
 • Naukowa działalność wydawnicza.